COALFACE is een internationaal platform voor fotografie en bewegend beeld, dat vanuit een lokale context bouwt aan de beeldvorming en de identiteit van mijnbouwgebieden en (post)industriële gebieden. Het focust op regio's in 'transitie' waar omwentelingen - zoals economische veranderingen, de groei van de pluri-culturalistische en/of meer duurzame maatschappij - invloed hebben op de identiteit van de inwoners. Vanuit deze context werpt COALFACE een blik op de huidige samenleving, in Vlaanderen en in de wereld.

COALFACE is een ontmoetingsplaats waar 'actualiteit', 'diversiteit', 'erfgoed' en ‘toekomstonderzoek’ mekaar bestuiven via artistieke creaties. Fotografie en bewegend beeld worden tevens aangewend voor het bevorderen van de sociale cohesie en empowerment van lokale gemeenschappen.

Internationaal wordt er gebouwd aan een netwerk van mensen die wonen en werken in gebieden waar zware industrie een impact op de leefwereld heeft. De fotografische projecten die COALFACE in het buitenland opzet zijn steeds ‘actieonderzoeken’. COALFACE gaat een geëngageerde relatie aan met het gebied, haar bewoners en haar zelforganisaties. Dit werk biedt vervolgens aan de Limburgse Mijnstreek een ruimer referentiekader en bouwt mee aan  vruchtbare grond voor intermenselijke, culturele en economische samenwerking.

COALFACE staat voor een mix van lokale en internationale tentoonstellingen en mediaproducties.

Voor meer informatie : www.coalface.be