MIJNOLOGEN 

Samen met auteur Johan Veldeman (Alfabetweter) en fotograaf Danny Migalski wordt gewerkt aan een boek en een mediaproductie waarin de meest iconische verhalen van de mijnwerkersgemeenschap van Limburg worden samengebracht en bewaard voor het nageslacht. Er zijn reeds veel projecten van mondelinge geschiedschrijving actief in de regio. Maar de auteurs vinden dat het tijd wordt voor een sterke publicatie. Het project wordt ondersteund door de provincie Limburg. De publicatie wordt verwacht in 2017 / 2018.