Het Vervolg ontwikkelt en onderhoudt een groeiend internationaal netwerk met mijnregio’s. Het Vervolg ziet de Limburgse Mijnstreek en parallel daarmee andere industriële gebieden in de wereld die een rol spelen / speelden in de energie- en grondstoffenwinning als zeer specifieke gebieden, die getekend door hun geschiedenis en hun erfgoed plaatsen van betekenis zijn in de geglobaliseerde wereld. Het zijn gebieden met een relevante, vaak gelijkaardige identiteit en tegelijk zijn het gebieden die ervaring hebben met ‘verandering op grote schaal’ en die dus een actuele rol kunnen opnemen in de wereld die in transitie is naar een nieuw soort economie, met alle spanningen en conflicten van dien.

Concreet is Het Vervolg:

  • Het secretariaat en aanspreekpunt voor België van EURACOM, het netwerk van lokale gemeenschappen uit mijngebieden in Europa (afdelingen in Frankrijk, Duitsland, Engeland, Spanje, Hongarije, Polen, Tsjechië, Slovenië, België, Oekraïne en Rusland)
  • Actief in Europese intereg-projecten rond de herontwikkeling van mijngebieden.
  • Steeds meer gevraagd als deskundige in herontwikkeling en integrale ontwikkelingscenario’s voor mijngebieden en reconversiegebieden. In 2011 en 2015 was Het Vervolg spreker op conferenties over reconversie in Polen, Oekraïne, Tsjechië en Kazakstan. Verder werd assistentie verleend aan counseling opdrachten in mijngebieden in Donbass Oekraïne en Kazakstan. Het Vervolg beschikt over een inzetbaar team van experten in regionale  ontwikkeling, erfgoedontwikkeling, media, kunsten en cultuur en is in staat om te werken in een meertalige omgeving.